Arbocatalogus Bouw en Infra

Arbocatalogus bouw en infra

Graag willen wij u op de volgende arbo eisen wijzen, opgenomen in de ArboCatalogus Bouw en Infra:

Van de betonboorders heeft 60% klachten over stof. Bij boren of zagen zonder watertoevoer kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ ver worden overschreden. Bij het bewerken van diverse materialen zijn maatregelen daarom VERPLICHT.

Afhankelijk van de werkmethode of de mogelijkheid tot het nemen van bronmaatregelen, moet watertoevoer of afzuiging worden toegepast. Denk daarbij aan werken met machines met geïntegreerde stofafzuiging of waterkoeling (met integrale watervoorziening, -opvang, -afscherming en -afzuiging). Hierbij word het stof grotendeels weggespoeld of afgezogen. Als het stof niet genoeg wordt weggespoeld of afgezogen is aanvullend ademhalingsbescherming, filtertype P2 voorzien van uitademventiel (mits gebruik wordt gemaakt van watertoevoer of stofafzuiging) noodzakelijk.

Comments are closed.