NOA Sector Grootbedrijven bezoekt System Flex B.V.

NOA Sector Grootbedrijven

NOA Sector Grootbedrijven richt zich op de grotere afbouwbedrijven binnen NOA.

Vaak wordt aan de ledenvergadering een bedrijfsbezoek bij een van de leden gekoppeld. Op 6 november 2013 was System Flex B.V. diegene die de NOA Sector Grootbedrijven mocht ontvangen. Gastheer Sidney Haarmans gaf daarbij een voordracht over het bedrijf en een aspect uit de bedrijfsvoering. Hierdoor kreeg men inzicht in de onderneming. Dit biedt de gelegenheid het eigen bedrijf te vergelijken met dat van de gastheer. De openheid die de leden daarbij betrachten (zowel de gasten als de gastheer) is opvallend en wordt als zeer positief ervaren. Er wordt gerealiseerd dat er meer te leren valt van elkaar. Dit voordeel weegt verreweg op tegen het beperkte risico iets van de kennisvoorsprong kwijt te raken.

Comments are closed.