System Flex B.V. Goudsponsor bij DongenIce

Goudsponsor

Dit jaar zal DongenIce, vanaf vrijdag 11 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016, al weer voor het 9e jaar plaastvinden! DongenIce is in de jaren gegroeid tot het winterevenement van en voor Dongen. Zoals ieder jaar, zijn de sponsoren van groot belang om het evenement mogelijk te kunnen maken. Een lokaal evenement zoals DongenIce, met recreatief schaatsen in een gezellige ambiance, vervult een belangrijke maatschappelijke waarde waarin System Flex B.V. graag als Goudsponsor investeert.

Comments are closed.