System Flex B.V. ontvangt zilver certificaat CO²-besparing

Gips Recycling Nederland BV is een onderneming welke zich inzet voor het milieuvriendelijk verwerken van gipsafval afkomstig uit bouw- en sloopprojecten. Het afval wordt volledig gerecycled tot een grondstof voor de gipsplaat verwerkende industrie. De Gips Recycling Groep recyclet ca. 100.000 ton gips per jaar. Rekening houdende met het hele plaatje – van de brandstof welke voor de recycling benodigd is tot en met de inzet van het gerecyclede poeder – levert dit een besparing op van meer dan 18.000 ton emissie C02: een voordeel ten opzichte van storten van meer dan 95%!

Met trots heeft System Flex B.V. van GIPS RECYCLING NEDERLAND B.V. een zilver certificaat ontvangen, die aantoont dat System Flex B.V. 54 ton gipsafval heeft laten recyclen en hiermee is het klimaat een uitstoot van 11 ton CO²-equivalenten bespaard gebleven.

 

Comments are closed.