Technische bedrijfsscan Afbouwkeur bij System Flex B.V.

Op 21 november 2018 is steekproefsgewijs een door System Flex B.V. uitgevoerd werk in het kader van de Afbouwkeur-Erkenningsregeling bezocht. De bevindingen van de technische controleur zijn in een rapport opgenomen en waren zeer positief. System Flex B.V. is wederom trots op deze positieve waardering.

Comments are closed.