Teylingen College Leeuwenhorst

Teylingen College

In de zomer van 2013 heeft System Flex B.V. bij het Teylingen College 4000m2 plafonds verwijdert en vervangen voor nieuwe systeem plafond.
Daarnaast zijn er scheidingswanden geplaatst en geluidsschotten van 33 dB

Het Teylingen College Leeuwenhorst (vmbo-tl / havo / atheneum / gymnasium) ziet het als haar missie een onderwijsgemeenschap te zijn waarin samenwerking, tolerantie en verdraagzaamheid hoog in het vaandel staan. Het onderwijs beoogt harmonische vorming te bieden op maat van individuele leerlingen conform hun capaciteiten, mogelijkheden en belangstelling. Dit onderwijs staat in teken van zorg voor de individuele leerling, kwaliteit en deugdelijkheid en beoogt een dergelijke basis te bieden voor het met succes functioneren van de leerlingen, die doorstromen naar het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Hierbij gaan kwalificeren en vorming hand in hand.

 

 

Comments are closed.