Valgevaar rolsteigers

system flex, rolsteiger veiligheid, veiligheid
Het grote aantal ongevallen met rolsteigers en de vaak ernstige verwondingen daarbij, geven aan dat het werken op rolsteigers een hoge arbeidsveiligheidsrisico heeft.

Hierdoor heeft de Arbouw een A-blad gemaakt. Het A-blad rolsteigers bevat afspraken die werkgevers en werknemers in de bouw hebben gemaakt om het werken met rolsteigers zo veilig mogelijk te maken. Waardoor het aantal ongevallen tijdens opbouw en gebruik vermindert.

Hier volgen wat richtlijnen die gelden voor het werken met rolsteigers:

  • De wielen moeten voor het in gebruik nemen van de steiger geblokkeerd zijn.
  • Tijdens het verrijden mag zich niemand op de steiger bevinden.
  • De steiger moet voorzien zijn van leuningen op 0,50 m en 1,00 m boven de steigervloer en een kantplank van 0,12 m hoog.
  • Trappen of ladders moeten deel uitmaken van de constructie.
  • Maak nooit overbruggen tussen rolsteigers of tussen rolsteiger en gebouw.

Zie het A-blad van rolsteigers voor de rest van de functionele gebruikers eisen er  is een checklist met alle te controleren punten opgenomen.

Comments are closed.