VAR-verklaring verdwijnt

var-verklaring verdwijnt

De bekende VAR-verklaring gaat verdwijnen en wordt met een nieuwe wet vervangen voor de BGL, de Beschikking geen loonheffingen. Als een zzp’er (opdrachtnemer) voor een opdrachtgever gaat werken, moeten de zzp’er en zijn opdrachtgever bepalen of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). De kenmerken van een dienstbetrekking zijn hetzelfde als vóór het verdwijnen van de VAR. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp’er niet in loondienst is. In die gevallen hoeft u dus geen modelovereenkomst te gebruiken. Maar twijfelt u en wilt u de zekerheid dat er geen sprake is van loondienst? Dan kunt u een modelovereenkomst gebruiken. Dat kan betekenen dat u uw werkwijze moet aanpassen. De werkwijze ligt voor beide partijen expliciet vast in de overeenkomst. Daarvan afwijken betekent dat de opdrachtgever alsnog loonheffingen moet betalen, terwijl hij onder de VAR hiervan was gevrijwaard.

Wat moet u doen?
■ Zoek een modelovereenkomst, die past bij de manier waarop u samen wilt werken.
■ Pas de modelovereenkomst zo nodig aan.
■ Leg vast volgens welke modelovereenkomst u gaat werken.
■ Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst.

Werken volgens een modelovereenkomst zegt alleen iets over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor die ene opdracht: er is geen sprake van loondienst en de opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen. Het zegt niets over de vraag of de zzp’er ondernemer voor de inkomstenbelasting is of ondernemer voor de btw.

Een jaar de tijd voor het aanpassen van uw werkwijze!

Nu de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft, krijgen opdrachtgevers en zzp’ers tot 1 mei 2017 de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen. Tot die datum geven wij voorlichting en helpen we bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Voor opdrachtgevers en zzp’ers geldt in deze overgangsperiode wel een inspanningsverplichting: u moet samen actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er geen sprake is van loondienst. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.

 

 

 

Comments are closed.