Koninklijke Vopak N.V.

Koninklijke Vopak

Koninklijke Vopak N.V. is een wereldwijd opererende tankterminal operator gespecialiseerd in de opslag  en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Vopak exploiteert 83 terminals met een opslagcapaciteit van meer dan 30 miljoen m³ in 31 landen. Het terminalnetwerk is onderdeel van de weg die een product aflegt van producent naar eindgebruiker. De terminals van Vopak kunnen in drie typen verdeeld worden: Import-, exprt-, en distributieterminals (61); Hub Terminals (10) en Industriële Terminals (12). Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak producten opslaat. Vopak verdient geld aan de verhuur van de opslagtanks, het overpompen van de vloeibare producten van en naar de tanks en diensten als toevoegen van componenten of mengen van producten. Behalve op de traditionele olieproducten, chemicaliën en gassen, wil Vopak zich ook gaan toeleggen op de opslag van ING (liquefied Natural Gas) en biobrandstoffen. Vopak is georganiseerd in vijf divisies: Nederland, Europa, Midden-Oosten en Afrika; Azië; Amerika en de wereldwijde LNG-activiteiten. De Europese activiteiten zijn het belangrijkste.

Na eerdere succesvolle samenwerkingen mag System Flex B.V. de volgende werkzaamheden verrichten:
■ demonteren en hermonteren MS wand 60 min BRW
■ leveren en monteren Computervloer

Comments are closed.